Fitoremediacja – wykorzystanie roślin w oczyszczaniu środowiska

Powiększająca się liczba ludności na świecie oraz nieustanny rozwój przemysłu przyczyniły się do wielu niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Znacznie wzrosła ilość uwalnianych substancji o charakterze chemicznym i biologicznym, a co za tym idzie, ich akumulacja w otaczającym nas środowisku, tj.: w glebie, wodzie powierzchniowej, wodzie gruntowej czy powietrzu [3, Czytaj dalej…