Techniki membranowe w procesach oczyszczania ścieków

Ultrafiltracja, dializa dyfuzyjna i odwrócona osmoza. Oczyszczanie ścieków wymaga szeregu wzajemnie uzupełniających się technologii, które w pierwszej kolejności pozwalają na odzyskanie wartościowych substancji znajdujących się w ściekach lub też na usunięcie zanieczyszczeń do takiego stopnia, aby oczyszczone ścieki mogły ponownie zostać wykorzystane do celów przemysłowych lub bezpiecznie odprowadzone do środowiska. Czytaj dalej…

Fitoremediacja – wykorzystanie roślin w oczyszczaniu środowiska

Powiększająca się liczba ludności na świecie oraz nieustanny rozwój przemysłu przyczyniły się do wielu niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Znacznie wzrosła ilość uwalnianych substancji o charakterze chemicznym i biologicznym, a co za tym idzie, ich akumulacja w otaczającym nas środowisku, tj.: w glebie, wodzie powierzchniowej, wodzie gruntowej czy powietrzu [3, Czytaj dalej…

Oczyszczanie przyjazne środowisku

Technologia zawieszonego złoża ruchomego – [MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor] Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do działań dbających o środowisko naturalne. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny oraz coraz większa świadomość społeczeństwa na temat negatywnych skutków wzmożonego rozwoju niektórych sektorów gospodarki i produkowanych przez nie zanieczyszczeń, zmuszają do zaostrzania przepisów prawnych Czytaj dalej…