Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy o nazwie „Opracowanie usługi: Pomiary pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach prac”.


Celem projektu jest opracowanie usługi „Pomiary pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy”, która jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty firmy w zakresie pomiarów różnego rodzaju czynników m.in. występujących na stanowiskach pracy. Usługa zostanie przygotowana pod kątem prawodawstwa krajowego, unijnego, wszelkich norm oraz zaleceń dotyczących tego typu pomiarów. Co więcej, laboratorium zostanie przygotowane do procesu akredytacji niezbędnej do skutecznego wdrożenia usługi na rynek. Przedsiębiorstwo BW Quark Sp. z o.o. będzie w posiadaniu odpowiednich opracowań i dokumentów regulujących proces pracy laboratorium oraz sposoby sporządzania pomiarów pyłów całkowitego i respirabilnego.

Usługa ta stanowi odpowiedź na oczekiwania dotychczasowych klientów firmy dotyczące pomiaru ww. pyłów (pracownicy klientów wnioskodawcy często narażeni są na szkodliwe działanie pyłów, co odbija się na zdrowiu tych osób), a także na braki w zakresie akredytowanych laboratoriów świadczących tego typu usługi przy jednoczesnym niezwykle częstym występowaniu zagrożenia związanego z występowaniem pyłów i ich oddziaływaniem na organizm człowieka na wielu stanowiskach pracy, głównie w zakładach przemysłowych. W wyniku realizacji niniejszego projektu opracowana zostanie innowacyjna usługa – Pomiary i ocena stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy.


Wartość projektu ogółem wynosi 345 200 zł netto. Wartość dofinansowania wynosi 275 800,00 zł.
Projekt „Opracowanie usługi: Pomiary pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach prac‘’ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.


Projekt badawczy - BW Quark - logotypy

Pozostań w kontakcie

Zapraszamy do biura w Poznaniu

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań

Zadzwoń do nas

tel. 61 861 74 78

tel. 501 575 648

Skontaktuj się z nami

[pirate_forms]