Badania i Wdrożenia Quark Sp. z o.o.

ul. Pokrzywno 3, 61-315 Poznań

tel. +48 61 861 74 78
+48 501 575 648
biuro@bwquark.pl


 

Nasz zespół

Ewa Tinz
Prezes Zarządu
kom. +48 500 182 404
e.tinz@bwquark.pl

Arkadiusz Otuszewski
Kierownik Laboratorium
kom. +48 508 809 665
a.otuszewski@bwquark.pl

Krzesimir Tomaszewski
Kierownik Techniczny
kom. +48 504 016 878
k.tomaszewski@bwquark.pl

 

Próbkobiorcy i analitycy

Magdalena Kapuścińska
m.kapuscinska@bwquark.pl

Anna Rogacz
a.rogacz@bwquark.pl

Dagmara Chmura
d.chmura@bwquark.pl