Certyfikat akredytacji - Laboratorium środowiskowe BW Quark

Laboratorium środowiskowe BW Quark wykonuje badania zgodnie z najlepszą praktyką laboratoryjną. Dowodem tego jest wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Został on potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 1436.

Więcej informacji oraz pełny zakres akredytacji można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.


Skontaktuj się z nami