Przeprowadzamy badania parametrów chemicznych osadów ściekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).

W przypadku zakłóceń procesów biologicznych lub chemicznych prowadzonych w oczyszczalniach ścieków bądź pojawienia się innych zakłóceń (np. trudności w uzyskaniu zakładanej suchej masy w osadzie ściekowym, brak koagulacji mimo stosowania koagulantów) proponujemy współpracę celem ich rozwiązania. Pracownicy naszego Laboratorium przy współudziale potencjału wiedzy Uniwersytetu Przyrodniczego postarają się rozwikłać każdy Państwa problem.

Próbki do badania osadów ściekowych pobieramy zgodnie z normą PN-EN ISO 5667-13:2011 (metoda akredytowana).

Badanie osadów ściekowych pozwala nam na dokonanie oceny możliwości wykorzystania ich na gruntach, poprzez analizę ich bezpieczeństwa i braku niekorzystnego wpływu na glebę.

Podmiotom zajmującym się zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych (w tym oczyszczalniom ścieków) oferujemy także wykonanie pełnej dokumentacji z zagospodarowania osadów ściekowych (określenie dawki osadów ściekowych, sposób zagospodarowania osadów, itd.).