Badania odpadów wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2013r., poz. 38).

Wszystkie wymagane analizy wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Przeprowadzenie badań odpadów – tzw. testów zgodności, potwierdza bądź nie możliwość składowania odpadów na składowiskach danego typu.

Wykonujemy także inne badania dot. składowisk odpadów, jak np. skład morfologiczny odpadów, objętość i ciężar masy odpadów, itd.