Badania odpadów wykonujemy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r. , poz. 1277).

Przeprowadzenie badań odpadów – tzw. testów zgodności, potwierdza bądź nie możliwość składowania odpadów na składowiskach danego typu.

Wykonujemy także inne badania dot. składowisk odpadów, jak np. skład morfologiczny odpadów, objętość i ciężar masy odpadów, itd