Przeprowadzamy analizy fizyko-chemiczne gleb w zakresie takich parametrów jak:

  • skład granulometryczny,
  • pH,
  • zawartość przyswajalnego fosforu, metali przyswajalnych (m.in. bor, molibden, potas, żelazo, miedź, magnez, mangan), metali ciężkich, azotu ogólnego, amonowego, itd.

Posiadamy własny sprzęt do pobierania próbek gleby. Próbki pobieramy zgodnie z normą (PN-R-04031:1997 – metoda akredytowana), bądź wg wytycznych zawartych w odpowiednich Rozporządzeniach.

 

Wykonujemy badania gleb w celu:

  • wykonania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1395),
  • określenia zasobności gleb w mikro i makroelementy,
  • doboru jakościowego i ilościowego odpowiednich nawozów sztucznych,
  • określenia dawek nawozów naturalnych (gnojowica, pomiot kurzy), w szczególności dla gleb zakwalifikowanych do obszarów szczególnie narażonych – tzw. OSN (zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej, Dyrektywy Azotanowej WE 91/676/EEC oraz Rozporządzenia WE nr 1774/2002),
  • określenia możliwości zagospodarowania osadów ściekowych na badanych glebach, wraz z określeniem dawki tych osadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz. 257),
  • rozwiązania wszelkich problemów związanych z gospodarką rolną, itd.