W naszym laboratorium zajmujemy się m.in. przeprowadzaniem kompleksowych badań gleby – wykonujemy analizy fizykochemiczne w zakresie takich parametrów jak:

  • skład granulometryczny,
  • pH,
  • zawartość przyswajalnego fosforu lub metali (m.in. bor, molibden, potas, żelazo, miedź, magnez, mangan), metali ciężkich, azotu ogólnego, amonowego itd.

Dla sektora takiego jak rolnictwo jakość ziemi ma kluczowe znaczenie. Warto zgłosić się do naszego profesjonalnego ośrodka i poznać lepiej właściwości wykorzystywanego pod uprawy gruntu. Badanie składu oraz kwasowości gleby jest potrzebne m.in. do oszacowania dawek nawozu niezbędnego dla prawidłowego wzrostu roślin uprawnych.

Niezwykle ważne dla rolników jest również ustalenie klasy ziemi – w naszym laboratorium próbki gleby są badane kompleksowo z podzieleniem na kategorie – dzięki temu można upewnić się, jakiej klasy ziemię planuje się kupić lub wydzierżawić.

Nasza stacja badania gleby posiada własny sprzęt do uzyskiwania próbek. Pobieramy je zgodnie z normą (PN-R-04031:1997 – metoda akredytowana) bądź wg wytycznych zawartych w odpowiednich rozporządzeniach. Badanie próbek gleby pod kątem odczynu pH odbywa się w standaryzowanym laboratorium, z wykorzystaniem precyzyjnych form pomiaru. Możemy zapewnić, że zachowujemy pełen profesjonalizm. Metody badania próbek gleby, które stosujemy np. w celu analizy granulometrycznej, to standardowe praktyki laboratoryjne, takie jak rozkład sedymentacyjny bądź sitowy.

Koszt badania gleby jest adekwatny do zamówionego zestawu analizowanych komponentów.

Dlaczego tak istotne jest badanie kwasowości gleby?

Badanie pH ziemi jest jednym z podstawowych wskaźników, pozwalających ocenić zdolność podłoża do odżywienia poszczególnych gatunków roślin – czasem zbyt wysokie lub zbyt niskie wartości potrafią znacząco wpłynąć na jakość plonów rolnych.

Aby ocenić, czy dany grunt nadaje się na uprawę konkretnego gatunku bądź odmiany, należy wykonać badanie ziemi – pH jest parametrem, który określa, czy kontrolowana próbka ma odczyn bardziej kwasowy, czy zasadowy. Badanie kwasowości gleby jest również wskaźnikiem pokazującym czy wzrost roślin ozdobnych będzie prawidłowy. Z tego powodu badanie pH gleby jest również przydatne dla ogrodników lub dla klienta indywidualnego do oceny podłoża ogrodniczego bądź przy zakładaniu szkółek przez leśników – w celu doboru odpowiednich gatunków drzew.

Badanie pozwala ustalić poziom odczynu pH gleby – odczytuje się go za pomocą skali punktowej, w której najniższa wartość wynosi jeden, najwyższa zaś czternaście. Poszczególne gatunki roślin wymagają odpowiedniej kwasowości gruntu, dlatego tak istotne jest wykonanie badań gleby. Przykładowo żurawina i borówki amerykańskie potrzebują ziemi bardzo kwaśnej, dlatego wartość jej pH nie powinna przekraczać 4,5. Z kolei rośliny, takie jak wiśnia, morela, brzoskwinia czy czereśnia wolą gleby obojętne, dla których poziom pH wynosi od 6,6 do 7,2 punktów.

Badanie ziemi pod oczyszczalnię

Zajmujemy się nie tylko analizą ziemi służącej pod uprawę roślin. W naszym laboratorium możliwe jest również wykonanie badania gruntu pod oczyszczalnię, co pozwala trafnie ocenić, czy warto realizować tego typu inwestycję na danym terenie. Dzięki temu można się dowiedzieć, jaka jest przepuszczalność ziemi w określonym miejscu, co ma bezpośredni wpływ na decyzję o budowie oraz jej koszt. Jeżeli zastanawiasz się nad inwestycją w oczyszczalnię – zleć nam badanie gruntu. Dowiemy się, czy dany teren jest odpowiedni pod tego typu konstrukcję.

 

Profesjonalna stacja badania gleby

Jeśli nie wiesz gdzie zrobić badania gleby – zwróć się do nas! Szybko i precyzyjnie określimy kwasowość gleby, a także jej skład granulometryczny czy zawartość przyswajalnego fosforu bądź metali. Cechuje nas profesjonalizm w każdym calu – niezwykle szczegółowo analizujemy próbki, by dostarczyć klientom precyzyjne wyniki. Korzystamy z wielu fachowych metod, a ponadto koszt badania gleby w naszym laboratorium jest wyjątkowo niski, dlatego nie czekaj i postaw na świadczących usługi najwyższej jakości profesjonalistów.

Nasza stacja wykonuje badania gleb w celu:

  • wykonania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),
  • określenia zasobności gleb w mikro- i makroelementy,
  • doboru jakościowego i ilościowego odpowiednich nawozów sztucznych,
  • określenia dawek nawozów naturalnych (gnojowica, pomiot kurzy), w szczególności dla gleb zakwalifikowanych do obszarów szczególnie narażonych – tzw. OSN (zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej, Dyrektywy Azotanowej WE 91/676/EEC oraz Rozporządzenia WE nr 1774/2002),
  • określenia możliwości zagospodarowania osadów ściekowych na badanych glebach wraz z określeniem dawki tych osadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257),
  • rozwiązania wszelkich problemów związanych z gospodarką rolną itd.