Jakie badania wykonujemy?

Badania gleb

Przeprowadzamy analizy fizyko-chemiczne gleb. Dzięki posiadaniu własnego sprzętu, możemy sami pobierać próbki. Działamy zgodnie z normami, wytycznymi i rozporządzeniami.

Badania wód gruntowych i ścieków

Wykonujemy kompleksowe badania ścieków i wody wraz z akredytowanym próbkobraniem. Analizy są zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawnych.

Badania osadów ściekowych

Przeprowadzamy badania parametrów chemicznych osadów ściekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. W przypadku zakłóceń proponujemy współpracę celem ich rozwiązania.

Badania odpadów

Badania odpadów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, a wymagane analizy przeprowadzamy zgodnie z normami.
Wykonujemy także inne badania dotyczące składowisk odpadów.

Pomiary środowiska pracy

Pracownia badań fizycznych oferuje badania: hałasu, oświetlenia, mikroklimatu, oraz zapylenia i związków toksycznych na stanowiskach pracy.
Służymy wiedzą i doświadczeniem każdemu specjaliście ds. BHP w zakładach pracy.

O nas

Laboratorium środowiskowe BW Quark otworzyliśmy w 2011 roku. Od tej pory rozwiązujemy problemy związane z szeroko rozumianą gospodarką rolną, zakładowymi technologiami, środowiskiem pracy i środowiskiem naturalnym.

Na bieżąco śledzimy obowiązujące w Polsce akty prawne tak, by nasze usługi w obszarze regulowanym spełniały Państwa oczekiwania na najwyższym poziomie.

Wykonujemy badania zgodnie z najlepszą praktyką laboratoryjną. Dowodem tego jest wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, który został potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 1436.

Artykuły

Chcemy być na bieżąco z nowościami w świecie chemii, środowiska i badań, dlatego każdego dnia poszerzamy swoją wiedzę.

Diamentowe baterie – zasilanie z odzysku

Znana jest już nam technologia wytwarzania syntetycznych diamentów z grafitu. Ale nie było jeszcze diamentów, które będą swoistymi generatorami energii, do których syntezy zużywane będą zaśmiecające Ziemię radioaktywne odpady. Pierwszy prototyp tego typu baterii jest Więcej…

Techniki membranowe w procesach oczyszczania ścieków

Ultrafiltracja, dializa dyfuzyjna i odwrócona osmoza. Oczyszczanie ścieków wymaga szeregu wzajemnie uzupełniających się technologii, które w pierwszej kolejności pozwalają na odzyskanie wartościowych substancji znajdujących się w ściekach lub też na usunięcie zanieczyszczeń do takiego stopnia, Więcej…

Krótka historia jakości

Każdy z nas słysząc o poranku dźwięk budzika, odruchowo i po omacku szuka przycisku, który uciszy ten nieznośny dźwięk. Następnie w zależności od przyzwyczajeń myjemy zęby, wstawiamy wodę na herbatę, etc. Wykonujemy wiele bezwiednych czynności, Więcej…

Oczyszczanie przyjazne środowisku

Technologia zawieszonego złoża ruchomego – [MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor] Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do działań dbających o środowisko naturalne. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny oraz coraz większa świadomość społeczeństwa na temat negatywnych skutków Więcej…

Bądź w kontakcie

Zapraszamy do biura w Poznaniu

ul. Pokrzywno 3

61-315 Poznań

Zadzwoń do nas

tel. 61 861 74 78

fax. 61 610 03 68


Skontaktuj się z nami

[pirate_forms]